banner

Продуктылар

  • JY-1027 Solid Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals

    JY-1027 агрохимикаттар үчүн катуу силикон беттик активдүү адъюванттар

  • JY-1028 Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals

    JY-1028 Силикон беттик активдүү агрохимиялык адъюванттар

  • KY-1077 Silicone surfactant adjuvants for agro-chemicals

    KY-1077 агрохимикаттар үчүн силикон беттик активдүү адъюванттар

  • JY-2120S Defoamer Agent