banner

Продуктылар

 • JY-206 hydroxy silicone oil

  JY-206 гидрокси силикон майы

 • KY308-Single component silicone oil emulsion for polyester steple fiber (three-dimensional hollow curly)- finishing agent

  KY308-Бир компоненттүү силикон майы эмульсиясы полиэстер степил буласы үчүн (үч өлчөмдүү көңдөй тармал)-аяктоочу агент

 • JY-227 Modified silicone emulsion for metal release

  JY-227 Металл чыгаруу үчүн модификацияланган силикон эмульсиясы

 • JY-202E Methyl Hydrogen Polysiloxane silicone emulsion

  JY-202E Метил суутек полисилоксан силикон эмульсиясы

 • JY-306 silicone oil emulsion